Timpul

mart. 17, 2020

Ce este timpul?

Este deci un continuu în care evenimentele se succed de la trecut, prin prezent spre viitor și în cadrul căruia se desfășoară toate procesele din natură.

Timpul definit pe înțelesul copilor de vârstă preșcolară

Pentru a putea explica unui copil de vârstă preșcolară ce este timpul propun un exercițiu de imaginație: să ne gândim la copil, părinte, bunic (adică fată/mamă/ bunică  sau băiat/tată/bunic). Dacă îi poziționăm în ordine crescătoare obținem o axă a evoluției omului. Prin urmare putem spune că timpul trece, copilul crește devine părinte și apoi bunic, aceasta fiind viața omului care de-a lungul timpului va face diverse lucruri.

Cum măsurăm timpul?

Unitatea de măsură  pentru timp în Sistemul Internațional de Unități de Măsură este secunda, având simbolul „s”, care durează cât clipim o dată (copiii pot exersa).

-  60 secunde  =  un minut,

- 60 de minute  =  o oră,

- 24 ore  = o zi (formată din zi și noapte)

- 7 zile = o săptămână

- 30 sau 31 de zile formează o lună  (excepție făcând luna februarie în care numărul

zilelor variază)

- 12 luni  =  1 an (4 anotimpuri fiecare de câte 3 luni)

Copiii pot exersa denumirea zilelor unei săptămâni, lunile anului, anotimpurile etc.

Cu ce măsurăm timpul?

Istoria măsurării timpului  se referă la evoluția dispozitivelor de măsurat timpul: clepsidre, ceasuri, cronometre. Încă din perioada celor mai vechi civilizații, omul a fost preocupat de măsurarea timpului și aceasta pentru a-și putea organiza viața socială, religioasă, economică.

- la început, ca masurare a timpului au fost fenomenele ciclice (care se repetau) ca anotimpurile, lunile, deplasarea aparentă a planetelor.

- apar primele ceasuri solare: pe o suprafață plană, în formă de cerc, se înfigea în centru un stilum, a cărui umbră indica mișcarea soarelui deși erau inutile noaptea sau în zilele noroase

- egiptenii măsurau timpul cu ajutorul umbrei lăsate de obeliscuri (umbrele stâlpilor și coloanelor indicau nu numai momentul zilei, ci și anotimpurile)

- încep să fie utilizate clepsidre, ceasuri cu apă (apa nu mai vine din exterior și sunt introduse noi ornamente și indicatoare)

- primul ceas deșteptător (construit de Platon) era alcătuit din niște bile de plumb care pluteau într-un vas cilindric, după golirea uniformă a acestuia în timpul nopții, cădeau pe un platou de cupru, iar zgomotul rezultat trezea dimineața oamenii

- un ceas automat cu un sistem complicat de roți dințate a fost realizat în Alexandria

- grecii au îmbunătățit performanța clepsidrelor și ceasurilor cu mecanism

- în China se construiesc ceasuri bazate pe viteza de ardere. De niste bețigașe din lemn etalonate erau legate, cu fire de mătase, biluțe meta­lice. Rând pe rând, firele ardeau, lăsând sa cadă, la inter­vale regu­late de timp, micile sfere de metal într-un recipient

- Al-Jazari construiește o serie de tipuri de ceasuri: cu greutăți, cu lumânare, cu apă și care să conțină diverse ornamente: animale, clădiri

-unele lumânări gradate marcau prin ardere trecerea timpului, astfel că regele englez stabilea momentele pentru rugăciuni.

- treptat au apărut ceasuri cu arc, ceasuri cu pendul, ceasuri automatice, ceasuri electronice și  ceasuri atomice.

( surse:  https://ro.wikipedia.org/wiki/Timp  , https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_m%C4%83sur%C4%83rii_timpului#cite_note-Earliest-3 )

Gabriela Teca

Profesor învățământ primar și preșcolar