ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VESELIEI” AN ȘCOLAR 2020-2021

iun. 01, 2020

Conform procedurii informatice MEC nr.705 din 04.05.2020, privind înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020- 2021 și Notei MEC nr. 791/04.05.2020, după etapa de Reînscriere desfășurată în perioada 25.05.-05.06.2020, urmează etapele de înscriere:

PRIMA ETAPĂ 09.06 -03.07.2020

 09.06-26.06.2020 – Colectare cereri;

 26.06-03.07.2020 –Procesare cereri ;

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 20.07-10.08.2020  (dacă nu sunt ocupate locurile în prima etapă)

 20.07.-31.07.2020- Colectare cereri;

 03.08-10.08.2020- Procesare cereri.

ETAPA DE AJUSTĂRI 11.08-31.08.2020.  

În situația în care numărul cererilor de înscriere ale copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale, după cum urmează:

 • Documente justificative care să ateste că este orfan de ambii părinți;
 • Documente justificative care să ateste că este orfan de un părinte;
 • Are un frate/soră înmatriculat în unitate;
 • Certificat medical privind încadrarea într-un grad de handicap.

ÎNCEPÂND CU DATA DE 09 IUNIE 2020, SE VA DESFĂȘURA ETAPA DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ, PE LOCURILE LIBERE, RĂMASE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERE.

Numărul de locuri disponibile în urma etapei de reînscriere:

1. Program Prelungit:

 • Grupa mică: 49 locuri
 • Grupa mijlocie: 0 locuri
 • Grupa mare: 0 locuri

2. Program Normal:

 • Grupa mică: 39 locuri
 • Grupa mijlocie: 18 locuri
 • Grupa mare: 0 locuri

Puteți face înscrierea copilului la grădiniță alegând una din cele două variante :

A. Înscriere online

Părinții vor transmite un folder cu următoarele documente scanate/fotografiate și denumite după numele copilului:

 • Cererea tip completată (disponibilă aici și pe pagina de Facebook  Grădinița Veseliei Năvodari)
 • Certificat de naștere al copilului- copie;
 • C.I. sau B.I. –copie;
 • Copie după hotărârea de divorț sau de încredințare (după caz).
 • Adeverință de la locul de muncă pentru ambii părinți (necesară pentru înscrierea la program prelungit).

Toate documentele vor fi transmise la adresa de email: gppveseliei@gmail.com .

Documentele vor fi procesate, iar părintele/tutorele/ reprezentatul legal va fi contactat telefonic și programat pentru validarea cererii. Pentru validarea cererilor se va stabili o perioadă și un interval orar în care puteți veni la sediul instituției, respectând măsurile de distanțare socială, purtând mănuși și mască. Un reprezentant al grădiniței vă va contacta telefonic și veți stabili data și ora când puteți veni sa semnați cererea și tot atunci veți aduce adeverințele de la locurile de muncă pentru ambii părinți, (în original).

Dosarul depus va fi  considerat complet doar în momentul în care părintele sau reprezentantul legal al copilului, validează cererea prin semnătură la sediul Grădiniței P. P. Veseliei.

B. Înscriere direct la sediul unității

Începând cu data de 02.06.2020, în intervalul orar 10.00 -12.00, părintele/tutorele legal va suna la numărul de telefon 0341 454 589, pentru a face o programare necesară înscrierii directe.

Program depunere dosare: marți, miercuri și joi, între orele 10.00 - 12.00

Acte necesare pentru acest tip de înscriere:

 • Cerere tip (disponibilă aici,  pe pagina de Facebook  Grădinița Veseliei Năvodari sau la sediul unității)
 • Certificat de naștere al copilului- copie;
 • C.I. sau B.I. –copie;
 • Copie după hotărârea de divorț sau de încredințare (după caz);
 • Adeverință de la locul de muncă pentru ambii părinți (necesară pentru înscrierea la program prelungit).

Actele vor fi aduse în ziua programării într-o folie de plastic.

Pentru validarea cererilor  se va stabili o perioadă și un interval orar în care puteți veni la sediul instituției.

Accesul părinților în grădiniță se va face respectând procedurile de siguranță cu caracter obligatoriu: echipament adecvat –mănuși și mască,  utilizarea traseelor indicate, verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3 grade C și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, acestea vor fi analizate de către Comisia de înscriere și, în funcție de numărul de locuri libere și de criteriile de departajare, se  va stabili lista copiilor admiși pe locurile vacante.

Lista copiilor admiși la Grădinița cu Program Prelungit „Veseliei„ Năvodari, după încheierea primei etape de înscriere se va afișa pe data de 6 iulie 2020.

Ordinea în care sunt primite dosarele la unitatea noastră nu influențează înscrierea copilului la grădiniță!

Vă rugăm să respectați ora și data la care ați fost programați și să mențineți distanțarea socială.

Se recomandă înscrierea online!